Ons werkgebied

Ons werkgebied

Gebouwen zijn er in veel soorten en maten en onderscheiden zich in de (externe) functie die zij vervullen. Zelfs wanneer deze gebouwen bij de oorspronkelijke ingebruikname perfect aan hebben gesloten op deze beoogde functie, zal dit in de loop van de tijd afnemen. Maatschappelijke en bedrijfseconomische ontwikkelingen geven andere inzichten over hoe wij willen wonen, verblijven, onderwijzen, genezen, opslaan of produceren. Het oorspronkelijke ontwerp gaat “achter” lopen op de ontwikkelingen en zal na verloop van tijd niet meer aan de verwachtingen voldoen. De tijd is aangebroken om mogelijkheden te onderzoeken en veranderingen aan de huisvesting situatie door te voeren.

Bij de ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten is een grote hoeveelheid algemene en specifieke wet- en regelgeving van toepassing. Vanaf de ontwikkeling tot en met het gebruik van gebouwen zijn dan ook veel gespecialiseerde partijen betrokken die elk hun eigen rol en taak in het gehele proces hebben. Nieuwbouw of verbouw van gebouwen wordt hierdoor steeds complexer waarin kleine misverstanden steeds grotere gevolgen hebben. Professioneel opdrachtgeverschap en een proces waarin integrale samenwerking tussen de professionele partijen wordt gestimuleerd zijn de belangrijkste instrumenten om bouwprojecten binnen de gestelde uitgangspunten uit te voeren.

IMBV beschikt over een brede kennis en ervaring ten aanzien van de ontwikkeling, realisatie en het beheer van bouw- en vastgoedprojecten. IMBV is hierdoor in staat om opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw te faciliteren.

Onze kerntaak.

IMBV levert professioneel opdrachtgeverschap voor particulieren en bedrijven die ervan verzekerd willen zijn dat hun doelstellingen op een efficiënte wijze wordt gerealiseerd. Samen met u onderzoeken, adviseren en begeleiden wij het gehele traject.

Ook en misschien wel juist wanneer oplossingen onhaalbaar lijken, is IMBV de juiste partner. Samen met u onderzoekt IMBV verschillende mogelijkheden waarop uw huisvestingssituatie kan worden geoptimaliseerd.

Specifieke dienstverlening.

Naast onze kerntaak levert IMBV specifieke diensten voor verschillende partijen die een belangrijke rol hebben in de vastgoedketen.

Markten en sectoren.

Zowel voor het integrale advies en begeleiding van complete projecten als de specifieke diensten is IMBV werkzaam in meerdere vastgoedmarkten en bouwsectoren.