Onze Aanpak

Algemeen.
IMBV beschikt over de kennis en expertise om in multidisciplinaire projecten zijn opdrachtgevers te adviseren en het gehele project te coördineren.

Werkzaamheden kunnen per fase en individueel door IMBV worden uitgevoerd. Echter, door het project zo vroeg mogelijk integraal te benaderen en te coördineren besparen we kosten en zijn we efficiënt.

Deze integrale werkwijze maakt het mogelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium alle aspecten in de haalbaarheidsstudie en planvorming op te nemen.

Onze aanpak kent de volgende fasen:

  1. Initiatie
  2. Ontwikkeling en planvorming
  3. Ontwerp en bouwvoorbereiding
  4. Aanbesteding bouwopdracht
  5. Uitvoering en oplevering
  6. Onderhoud en beheer