Onderhoud en Beheer

  • Bepalen en vaststellen van de korte termijn en lange termijn service- en onderhoudskosten. (conform richtlijn uit de haalbaarheidsstudie)
  • Begeleiding en controle op het commerciële verhuur traject. (wanneer van toepassing)
  • Advisering ten aanzien van facilitaire onderwerpen wanneer van toepassing).