Ontwerp, bouwvoorbereiding

In deze fase wordt door het team van specialistisch adviseurs het plan verder uitgewerkt voor de vergunningsaanvraag en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden door een aannemer. In deze fase dienen de specialistische adviseurs gezamenlijk tot een ontwerp te komen.

In deze periode zal IMBV de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Begeleiding en coördinatie van het ontwerpteam.
  • Pro-actieve rol in de technische ontwikkeling en haalbaarheid van het ontwerp gedurende het ontwerpproces.
  • Pro-actieve rol in de controle op en het bijsturen van de kostenontwikkeling.

In dit traject worden verschillende resultaten opgeleverd:

  • Voorlopig ontwerp (VO),
  • Definitief Ontwerp (DO)
  • Bestek.

Ontwerp, bouwvoorbereiding en realisatie.

Wanneer wordt gekozen voor de aanbesteding waarin het ontwerp en de uitvoering is geïntegreerd zal het team een andere samenstelling hebben. In dit geval zal het team de verschillende disciplines vertegenwoordigen waarmee het ontwerp en de bouw wordt gerealiseerd.

In deze periode zal IMBV de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Begeleiding en coördinatie van het ontwerp- en uitvoeringsteam.
  • Pro-actieve rol in de begeleiding en toetsing van het ontwerp aan de uitgangspunten.
  • Pro-actieve rol in de controle op en het bijsturen van de kostenontwikkeling.