Ontwikkeling en planvorming

Opstellen projectplan.

  • Projectformulering waarin staat aangegeven in welk verband het project verder wordt uitgewerkt (ontwerp) en uitgevoerd (realisatie).
  • Programma’s van eisen (ruimtelijk, functioneel, technisch) die omschrijven waaraan het opgeleverde project moet voldoen .
  • Indicatieve tekeningen.
  • Indicatieve planning .
  • Kostenraming (meer gespecificeerd)
  • Toetsing van de oorspronkelijke kostenraming (Initiatiefase). Deze kostenraming is nu meer gespecificeerd en is van belang om inzicht te krijgen hoe de kosten zich verhouden tot de eerste uitgangspunten.

Offerteaanvraag

De wijze waarop de werkzaamheden worden aanbesteed is afhankelijk van het onderzoeksresultaat. Er kan worden gekozen voor een geïntegreerde aanbesteding of een aanbesteding waarin eerst het ontwerp wordt uitgevoerd. In het laatste geval zal de uitvoering op een later tijdstip worden aanbesteed. Bij het opstellen van de offerte aanvragen zullen ‘zwaartepunten’ ten aanzien van het uit te voeren werk worden opgenomen.

Selectie en aanbesteding van adviseurs.

Ingekomen aanbiedingen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten zoals die in de offerte aanvraag zijn vermeld. Op basis daarvan zal het werk (alleen ontwerp of ontwerp en uitvoering geïntegreerd) worden aanbesteed.