Uitvoering en oplevering.

Uitvoering en oplevering.

  • Directievoering
  • Coördinatie en toezicht op de uitvoering. (controle- en werkplannen)
  • Coördinatie en toezicht op de oplevering en nazorg.